Fallskyddsutbildning Online

Fallskyddsutbilding online

När och var du vill!

Faror på hög höjd

Fallskyddsutbildning för dig som ska arbeta på hög höjd, vilket är arbete på över 2-meters höjd. Höghöjdsarbete är alltid förknippat med risk. Den vanligaste dödsorsaken är tyvärr fallolyckor inom byggbranschen. De flesta olyckorna händer på lägre höjder, med långa sjukskrivningar som följd.

Gör rätt!

Du kan efter utbildningen välja rätt utrustning och du får kunskap om hur du använder din utrustning på bästa sätt. Detta genom att följa med instruktörer från olika professionella utbildare som har lång erfarenhet i fallskyddssäkerhet med hjälp av enkla videoinstruktioner.

"Kunnig instruktör som hjälpte mig genom utbildningen"

Jonathan Bergman, Option Rock AB, Landvetter

"Grundläggande och bra, hela arbetslaget gick utbildningen. Det känns tryggt”

Jonas Sköld, Skölds Plåtslageri, Norrtälje

”Bra med videoavsnitten från verkligheten. Smidigt och enkelt”

Emil Paulsson, Svensk Röranalys, Stockholm

”Smidig och mycket bra utbildning. Känns tryggt när vår personal har kunskapen”

Anneli Strand, Bodens Energi, Boden

Gå Fallskyddsutbildning

Med hjälp av denna kurs skaffar du dig snabbt goda kunskaper för att arbeta på hög höjd.

Återförsäljare? Vi söker fler samarbetspartner över hela Sverige. Kontakta oss för ytterligare information: [email protected]

“Fallskyddsutbildningen går igenom de lagar, regler och normer som gäller för höghöjdsarbete. Du lär dig välja rätt utrustning för rätt arbetsuppgift.”