Fallskyddsutbildning Online

Faror på hög höjd

Fallskyddsutbildning för dig som ska arbeta på hög höjd, vilket är arbete på över 2-meters höjd. Höghöjdsarbete är alltid förknippat med risk. Den vanligaste dödsorsaken är tyvärr fallolyckor inom byggbranschen. De flesta olyckorna händer på lägre höjder, med långa sjukskrivningar som följd.

Gör rätt!

Du kan efter utbildningen välja rätt utrustning och du får kunskap om hur du använder din utrustning på bästa sätt. Detta genom att följa med instruktörer från olika professionella utbildare som har lång erfarenhet i fallskyddssäkerhet med hjälp av enkla videoinstruktioner.

Gå Fallskyddsutbildning

Med hjälp av denna kurs skaffar du dig snabbt goda kunskaper för att arbeta på hög höjd.

Återförsäljare? Vi söker fler samarbetspartner över hela Sverige. Kontakta oss för ytterligare information: info@fallskyddsutbildningen.nu

ID-06