Besiktning av ditt personliga fallskydd

En fallskyddssele är en av de viktigaste delarna i din fallskyddsutrustning och skall alltid bäras av den som arbetar över 2 meter. 

Fallskyddsselen ger det nödvändiga kroppsstödet med remmar som fästs runt användaren och som fördelar krafterna vid ett fall jämt över kroppen för maximal säkerhet och komfort. Din Fallskyddssele är din livförsäkring, ta hand om den. 

Enligt lag så är arbetsgivaren skyldig att utföra besiktning av fallskyddsutrustning. Det ska göras minst var 12:e månad. 

Det är av oerhörd vikt att säkerställa att fallskyddsutrustningen är funktionell, att det inte finns några brister på skyddet. Enligt den europeiska standarden, EN 365, skall all fallskyddsutrustning genomgå en årlig kontroll.  

Besiktningen ska utföras och dokumenteras av en kompetent person. 

Fallskyddsutbildningen besökte Sala fallskyddsteknik AB som besiktar åtskilliga fallskyddsselar och fallskyddsutrustning årligen. Se Videon nedan för att få en inblick i hur en besiktning av ett personligt fallskydd kan gå till och i detta fall en fallskyddssele. 

Rätt utrustning och rätt utbildningen inom fallskyddsutbildning är en säkerhet för dig och ett kvitto för din arbetsgivare att hen ser till att du har bra teoretiska och praktiska kunskaper inom fallskyddsutrustning och då arbete på höjd över två meter.

Behov av besiktning? Kontakta oss så hjälper vi dig.  

Användning av arbetsutrustning – AFS 2006:4

Arbete på hög höjd

Fall till lägre nivå är en av de vanligaste orsakerna till att personer omkommer eller blir allvarligt skadade i byggbranschen. Det finns därför krav på att man alltid ska förebygga fallrisker till lägre nivå. Det är också därför som man kan få sanktionsavgift om det pågår byggnads- eller anläggningsarbete utan fallskydd vid höjder på 2 meter eller mer.

Källa: Arbetsmiljöverket – arbete på hög höjd (Arbetsmiljöverket Information om Arbete på hög höjd)

 

Bygg bort fallrisker

 Fallrisker
Arbeten med fallrisker ska alltid riskbedömas, oavsett fallhöjd. Om det förekommer arbete med risk för att falla 2 meter eller mer, ska det alltid finnas en arbetsmiljöplan och i den ska det beskrivas hur fallriskerna över 2 meter ska åtgärdas.

Exempel på när det finns risk att falla till lägre nivå vid byggnads- eller anläggningsarbeten är:

• takarbete

• fasadarbete

• arbete från stege

• håligheter eller öppningar i till exempel bjälklag

• montering av prefabelement

• schaktkanter

• bergarbete

Vid fallrisker ska man i första hand använda gemensamma fallskydds¬annordningar, det vill säga skyddsanordningar som skyddar flera personer mot risken att falla. Om det inte är möjligt, ska personlig fallskyddsutrustning användas.

Länk: Arbetsmiljöplan hos Arbetsmiljöverket

Här kan du se en kort film om hur sanktionsavgifter vid en inspektion från Arbetsmiljöverket. Du som arbetsgivare ska alltid se till att din personal har tillräckliga kunskaper både teoretisk och praktiskt gällande fallskydd och arbete på höjd över 2 meter.

Här kan du snabbt beställa din fallskyddsutbildning.

Frågor om Fallskyddsutbildningen:

Hur länge gäller en Fallskyddsutbildning? Fallskyddscertifikat har lite olika giltighetstid beroende på vilken standard utbildningsföretaget använder sig av. Fallskyddsutbildningen följer den Engelska standarden och där är liftkortet giltigt i tre år. Repetition är en otroligt viktig del när det gäller utbildning och säkerhetstänk. Öva ofta med ditt personliga fallskydd och utför dina riskanalyser ordentligt. Därefter kan ni gärna hjälpa varandra och repetera det ni lärt er på er senaste Fallskyddsutbildning som enligt den Engelska standarden är giltig i tre år.

Måste man ha en fallskyddsutbildning? Läs ovan under rubrikerna arbete på höjd och fallrisker.  Sammanfattat kan man säga att arbetsgivaren har det yttersta ansvaret att se till att arbetstagaren har tillräckligt stora kunskaper,  både teoretiskt och praktiskt när det gäller arbeten med fallrisker. Arbetsgivare med stora kunskaper inom fallskydd och fallförhindrande arbeten skulle rent tekniskt kunna utbilda den egna personalen. Arbetsgivaren köper ofta denna tjänst av professionella utövare som följer en branschspecifik kursplan för fallskyddsutbildning. Sedan är det givetvis upp till den enskilde arbetstagarens tidigare kunskaper, erfarenheter och arbetsuppgifter som styr vilka teoretiska och praktiska kunskaper arbetsgivaren godkänner för arbetstagaren. 

När är det krav på Fallskyddsutbildning? 
Se rubrikerna arbete på höjd och fallrisker ovan. Kort kan man säga att direkt du ska arbeta på höjd över två meter ska du fått utbildning, eller att din arbetsgivare försäkrar sig om att du som arbetstagare har tillräckligt goda teoretiska och praktiska kunskaper inom fallskydd och framförallt personligt fallskydd. Målet ska alltid vara att ta fram ett kollektivt fallskydd i första hand och därefter kommer personligt fallskydd som alternativ.

Vad kostar en Fallskyddsutbildning? En Fallskyddsutbildning kostar 1750 kronor.