Fallskyddsutbildning i Linköping

Fallskyddsutbildningen i Linköping går igenom lagar, regler och normer som gäller för höghöjdsarbete, arbete på hög höjd. Du lär dig i fallskyddsutbildningen att välja rätt utrustning för rätt arbetsuppgift. Som vanligt ska ni alltid ta fram en riskanalys för varje påbörjat uppdrag om vilken fallskyddsutrustning och utbildning som behövs.

Letar du efter vart du kan gå en fallskyddsutbildning i norra eller södra delarna eller i centrum, Malmslätt, Lambohov, Tallboda, Linghem, Jägervallen, Ryd, Kransberg?

Beställ kursen här
Kontakta oss

Onlinekurs

Rätt kompetens

ID06

”Kunnig instruktör som hjälpte mig genom utbildningen”

Jonathan Bergman, Option Rock AB

”Grundläggande och bra, hela arbetslaget gick utbildningen.
Det känns tryggt”

Jonas Sköld, Skölds Plåtslageri

”Arbetsmiljöverket kräver att de som arbetar på 2 meter eller högre har fått rätt utbildning och kunskap för att utföra sina uppgifter på ett säkert sätt.”

Få rätt kunskap och kompetens med fallskyddsutbildning Online

Fallskyddsutbildningen ger dig och dina anställda rätt kunskap och kompetens för att utföra arbeten säkert på höjder över två meter. De flesta arbetsplatsolyckor är tyvärr fallolyckor och framförallt vid byggnads- och anläggningsarbete. Den statistiken kan vi alla hjälpas åt med att förbättra genom bra utbildning och öka kompetensen och säkertänket och hur vi minimerar riskerna på arbetsplatsen.

Fallskyddsutbildningen Linköping är en onlinekurs

Arbetsgivaren har ett stort ansvar att se till att anställda får utbildning och rätt färdigheter. För bygg- och anläggningsarbete är det ett krav från Arbetsmiljöverket att de som arbetar på två meter eller högre har fått rätt utbildning och kunskap för att utföra sin arbetsuppgift.

Oavsett om du är verksam i centrala  Linköping eller någon annan stans i Östergötland kan du gå Fallskyddsutbildning Linköping enkelt och smidigt.

Fallskyddsutbildningen Linköping är en onlinekurs och du bestämmer själv när och var du vill genomföra utbildningen.

Efter att ha genomfört Fallskyddsutbildning Linköping har du goda kunskaper för att arbeta på hög höjd och du har fått kunskap om hur du väljer och använder din utrustning på bästa sätt. Något som är otroligt viktigt är förankringspunkter och hur dessa ska vara fastsatta och tillverka för att du ska kunna fästa ditt personliga fallskydd på bästa sätt.

Bli certifierad att jobba på hög höjd med Fallskyddsutbildningen online

Fallskyddsutbildning Linköping är baserad på video med professionella instruktörer som har lång erfarenhet i fallskyddssäkerhet och tar med dig ”ut i verkligheten”. Vi går även igenom de lagar, regler och normer som gäller för att arbeta på över 2 meters höjd.

För att genomföra Fallskyddsutbildning Linköping behövs inga förkunskaper. I slutet av utbildningen finns ett kunskapsprov. Efter godkänd och genomförd utbildning kan kursdeltagaren välja att få intyg i form av ett plastkort eller att kompetensen registreras på ID06. En stor fördel me Fallskyddsutbildningen är att man kan välja språk och att du kan utbilda dig när det passar dig och att du kan gå igenom utbildningen i din takt.

Beställ kursen här
Kontakta oss