Fallskyddsutbildning i Norrköping

Fallskyddsutbildningen i Norrköping går igenom de regler och normer som gäller för höghöjdsarbete. Du kommer att få lära dig välja rätt utrustning för rätt arbetsuppgift.

Oavsett om du arbetar på höjd över två meter  i Arkösund, Berget, Björkalund, Borg, Brånnestad, Butängen, Ektorp eller Eneby så ska du ha god kännedom om riskerna med fallskydd, detta får du bäst genom en fallskyddsutbildning.Det är Arbetsgivarens ansvar att se till att den anställde har tillräckligt goda kunskaper inom fallskydd och höghöjdsarbete när arbete sker på höjd över två meter.

Kontakta gärna www.fallskyddsutbildningen.nu om du har frågor eller funderingar.

Beställ kursen här
Kontakta oss

Onlinekurs

Rätt kompetens

ID06

”Kunnig instruktör som hjälpte mig genom utbildningen”

Jonathan Bergman
Option Rock AB

”Bra med videoavsnitten från verkligheten. Smidigt och enkelt”

Emil Paulsson
Svensk Röranalys

”Arbetsmiljöverket kräver att de som arbetar på 2 meter eller högre har fått rätt utbildning och kunskap.”

Kunskap och kompetens med fallskyddsutbildning

Som arbetsgivare ger Fallskyddsutbildningen dig och dina anställda rätt kunskap och kompetens för att utföra arbeten säkert på höjder över två meter. Arbetsplatsolyckor är tyvärr en av de mest förekommande olyckorna på  byggnads- och anläggningsarbete. Statistiken är ytterst tråkigt men vi  alla kan hjälpas åt med att förbättra detta genom bra regelbunden utbildning där vi tillsammans ökar kompetensen och säkerheten om hur vi kan minimerar riskerna på arbetsplatsen när det gäller fallskydd och säkerhet vid höghöjdsarbete.

Fallskyddsutbildningen Norrköping är en onlinekurs

För bygg- och anläggningsarbete är det ett krav från Arbetsmiljöverket att de som arbetar på 2 meter eller högre har fått rätt utbildning och kunskap. Det är arbetsgivaren har ett ansvar att se till att anställda får utbildning och rätt färdigheter för det jobb som ska utföras.

Oavsett vilken del av Norrköping kan du gå Fallskyddsutbildning Norrköping. Om det är Händelö, Smedby, Loddby, Åby, Lindö, Ljunga, Strandhugget, Åselstad, Öbonäs, Kårtorp, Ensjön, Klockaretorpet, Vilbergen, Hadeby, Herstadsberg, Edsund, Marbystrand.

Fallskyddsutbildningen Norrköping är en onlinekurs och du bestämmer själv när och var du vill genomföra utbildningen.

Efter genomförd Fallskyddsutbildning Norrköping har du goda kunskaper för att arbeta på hög höjd och du har fått de kunskaper som behövs för att välja rätt och använda din utrustning på bästa sätt.

Bli certifierad att jobba på hög höjd

Fallskyddsutbildning Norrköping är baserad på ingående videoavsnitt med experter inom fallskydd blandat med enkla beskrivande texter alltid med professionella instruktörer som har lång erfarenhet i fallskyddssäkerhet och tar med dig ”ut i verkligheten”. Vi går givetvis igenom de lagar, regler och normer som gäller för att arbeta på över två meters höjd.

För att genomföra Fallskyddsutbildning Norrköping behövs inga förkunskaper. I slutet av utbildningen finns ett kunskapsprov. Efter godkänd utbildning kan deltagaren få ett intyg i form av ett plastkort eller att kompetensen registreras på ID06.

Beställ kursen här
Kontakta oss