Fallskyddsutbildning i Örebro

Fallskyddsutbildningen i Örebro går igenom de lagar, regler och normer som gäller för höghöjdsarbete. Du behöver inte klättra upp på utsidan av Svampen för att vara på hög höjd, det räcker med att du är över två meter när du ska utföra ditt arbete. Du lär dig här välja rätt utrustning för rätt arbetsuppgift.

Onlinekurs

Rätt kompetens

ID06

”Kunnig instruktör som hjälpte mig genom utbildningen”

Jonathan Bergman, Option Rock AB

”Grundläggande och bra, hela arbetslaget gick utbildningen. Det känns tryggt”

Jonas Sköld, Skölds Plåtslageri

“Arbetsmiljöverket kräver att de som arbetar på 2 meter eller högre har fått rätt utbildning och kunskap”

Få rätt kunskap och kompetens med fallskyddsutbildning

Fallskyddsutbildningen ger dig och dina anställda rätt kunskap och kompetens för att utföra arbeten säkert på höjder över 2 meter. De flesta arbetsplatsolyckor är tyvärr fallolyckor och framförallt vid byggnads- och anläggningsarbete. Den statistiken kan vi alla hjälpas åt med att förbättra genom bra utbildning och öka kompetensen och säkertänket och hur vi minimerar riskerna på arbetsplatsen.

Ofta förknippar man höghöjdsarbete med att ta sig upp på Gustavsviks tak med rep och då bör man vara specialutbildad inom klätterteknik. Nej en fallskyddsutbildning behövs redan från två meters höjd och det går väldigt fort att komma upp på den höjden. De flesta fallskyddsolyckor sker på låga höjder med långa sjukskrivningar som följd tyvärr.

Det är även tryggt för era kunder i Örebroområdet att känna att de anlitar ett företag som verkligen sätter personalens säkerhet i fokus.

Fallskyddsutbildningen Örebro är en onlinekurs

Som arbetsgivare i Örebro län och övriga landet har du ett ansvar att se till att anställda får utbildning och rätt färdigheter. För bygg- och anläggningsarbete är det ett krav från Arbetsmiljöverket att de som arbetar på 2 meter eller högre har fått rätt utbildning och kunskap.

Oavsett om du är verksam i Örebro eller Hallsberg kan du gå Fallskyddsutbildning Örebro Online. Det är enkelt och smidigt att låta dina anställda gå fallskyddsutbildningen Online, när och vart de själva vill. Du bör även som ansvarig själv gå Fallskyddsutbildningen. Självklart finns Fallskyddsutbildningen online på olika språk så man kan välja det språket man känner sig mest bekväm i att ta till sig nya kunskaper om höghöjds arbeten.

Fallskyddsutbildningen Örebro är en onlinekurs och du bestämmer själv när och var du vill genomföra utbildningen. Det enda som behövs är en dator eller en modern telefon för att kunna ta del av Sveriges bästa fallskyddsutbildning online. En Fallskyddsutbildning som är framtagen av tre av Sveriges ledande fallskyddsutbildare.

Efter att ha genomfört Fallskyddsutbildning Örebro har du goda kunskaper för att arbeta på hög höjd och du har fått kunskap om hur du väljer och använder din utrustning på bästa sätt.

Bli certifierad att jobba på hög höjd

Fallskyddsutbildning Örebro är baserad på video med professionella instruktörer som har lång erfarenhet i fallskyddssäkerhet och tar med dig ”ut i verkligheten”. Vi går även igenom de lagar, regler och normer som gäller för att arbeta på över 2 meters höjd.

För att genomföra Fallskyddsutbildning Örebro behövs inga förkunskaper. I slutet av utbildningen finns ett kunskapsprov. Efter godkänd och genomförd utbildning kan kursdeltagaren välja att få intyg i form av ett plastkort eller att kompetensen registreras på ID06.

Svampen Örebro – Fallskyddsutbildningen
Örebro Slott – Fallskyddsutbildningen