Fallskyddsutbildning i Stockholm

Få rätt kunskap och kompetens med en fallskyddsutbildning

Fallskyddsutbildningen ger dig och dina anställda rätt kunskap och kompetens för att utföra arbeten säkert på höjder över 2 meter. De flesta arbetsplatsolyckor är tyvärr fallolyckor och framför allt vid byggnads- och anläggningsarbete. Den statistiken kan vi alla hjälpas åt med att förbättra genom bra utbildning och öka kompetensen och säkerhetstänket och hur vi minimera riskerna på arbetsplatsen

Fallskyddsutbildning Stockholm är en onlinekurs

Arbetsgivaren ett ansvar att se till att anställda får utbildning och rätt färdigheter. För bygg- och anläggningsarbete är det ett krav från Arbetsmiljöverket att de som arbetar på 2 meter eller högre har fått rätt utbildning och kunskap.

Oavsett om du är verksam i norra Stockholm (Täby, Solna, Märsta etcetera) eller andra delar i Stockholm kan du gå Fallskyddsutbildning Stockholm. Fallskyddsutbildningen Stockholm är online kurs och du bestämmer när och var du vill genomföra utbildningen.

Efter att ha genomfört Fallskyddsutbildning Stockholm har du goda kunskaper för att arbeta på hög höjd och du har fått kunskap om hur du väljer och använder din utrustning på bästa sätt. Hur ditt personliga fallskydd används på bästa sätt.

Bli certifierad att jobba på hög höjd

Fallskyddsutbildning Stockholm är baserad på video, våra professionella instruktörer, med lång erfarenhet i fallskyddsäkerhet, ta med dig ”ut i verkligheten”. Fallskyddsutbildning Stockholm går även genom de lagar, regler och normer som gäller för arbete på över 2 meter.

För att genomföra Fallskyddsutbildning Stockholm behövs inga förkunskaper. I slutet av utbildningen finns ett kunskapsprov. Efter godkänd och genomförd utbildning kan kursdeltagaren välja att få intyg i form av plastkort eller att kompetensen registreras på ID06.

Arbete på höjd

Ring oss

TorBjörn: 070-671 04 50
Jonas: 070-289 70 70

Maila oss

info@fallskyddsutbildningen.nu