Fallolyckor förhindras med fallskyddsutbildning - bild på tak coh solceller

Fallolyckor förebyggs med Fallskyddsutbildning och riskanalys

Fallolyckor är omfattande och drabbar de flesta sektorer. Fallolyckor drabbar inte bara arbetsplatser utan även privatpersoner i hemmet när man befinner sig i hemmiljö. Det kan vara olika typer av underhållsarbeten i villaträdgårdar eller på andra höjder i närheten av hemmet. I sådana situationer finns uppenbara risker för fallolyckor och att individen kan störta er …

Fallolyckor förebyggs med Fallskyddsutbildning och riskanalys Läs mer »

Fallskyddsutbildning Online - Dator med bild på Fallskyddsutbildning

Fallskyddsutbildning online – Fördelar

Arbetsgivaren är ansvarig för att se till att personalen är utbildad om riskerna med arbete på hög höjd, här får du den utbildning som dina anställda behöver för att ha en god kunskap om höghöjdsarbete med hjälp av Fallskyddsutbildning online.Fallskyddsutbildning är obligatorisk för alla som arbetar på hög höjd (2 meter eller mer). Att gå …

Fallskyddsutbildning online – Fördelar Läs mer »

Tips inför Riskbedöming för höghöjdsarbete

Riskbedömning är en viktig process som bör genomföras innan du påbörjar ditt arbete på höjd över två meter. Syftet med en riskbedömning är att identifiera potentiella faror och vidta åtgärder för att minimera riskerna och säkerställa en säker arbetsmiljö när det gäller att arbeta på höjd över två meter s.k. höghöjdsarbete. Här är några steg …

Tips inför Riskbedöming för höghöjdsarbete Läs mer »

Fallskyddsutbildning med räddning

WP-kompetens är återförsäljare / samarbetspartner för fallskyddsutbildningen.nu. WP-kompetens använder Fallskyddsutbildningen online när de utbildar i fallskydd, här förbereder de eleverna och de får en gemensam kunskapsbas att stå på, när de ska träna på fallskyddsutbildning med räddning. Eleverna får sin inloggning i god tid och kan i egen takt utbilda sig med fallskyddsutbildningen online. Eleven …

Fallskyddsutbildning med räddning Läs mer »

Arbeta på hög höjd - Liftutbildning för personal och ansvariga

Arbeta på höga höjder, över två meter – Fallskydd

Arbeta på höga höjder, över två meter där personal och ansvariga ska befinna sig över två meter, här bör alla inblandade gå en Fallskyddsutbildning och uppdatera denna kunnskap kontinuerligt! När vi kommer till fallolyckor så är tyvärr dessa de vanligaste olyckorna på arbetsplatserna. Speciellt drabbad är byggbranschen. Det finns ofta stora brister när det gäller …

Arbeta på höga höjder, över två meter – Fallskydd Läs mer »

Fallskydd vid höghöjdsarbete vid installation av solceller och solpaneler

Vi får många samtal när det gäller fallskydd och fallskyddsutbildning för installationer av solpaneler och solceller på framför allt privat villor och arbete på höjd där. När man ska ut och arbeta på kommersiella fastigheter finns det oftast ordentligt med förankringspunkter och wirar, godkända räcken att förankra sig (möjlighet att kroka fast det personliga fallskyddet …

Fallskydd vid höghöjdsarbete vid installation av solceller och solpaneler Läs mer »

Fler språkmöjligheter på fallskyddsutbildningen

För att du som deltagare på Fallskyddsutbildningen ska kunna få ut det mesta har vi lagt till ett flertal språk om du har lättare att förstå ett annat språk eller om ditt modersmåls inte är Svenska. Detta finns översatt i textform och även undertexter i videoavsnitten. I huvudmenyn uppe till höger hittar du en språkväljare …

Fler språkmöjligheter på fallskyddsutbildningen Läs mer »

Förankringspunkter som du fäster ditt personliga fallskydd i.

Förankringspunkter lika viktigt som fallskyddsselen i sig Om du nu har skaffat dig en skön och säkert fallskyddsele som passar dig och dina behov, måste du ha något att fästa dig i. När du går ut på ett tak måste du försäkra dig om att det finns förankringspunkter och att dessa inte sitter längre bort …

Förankringspunkter som du fäster ditt personliga fallskydd i. Läs mer »