ID06 – Kompetensdatabas

Det är nu möjligt att se medarbetarnas kompetenser i ID06-Kompetensdatabas. Det går snabbt att registrera din utbildning och du samlar alla dina utbildningar på ett och samma ställer så du slipper hålla rätt på samtliga dina certifikat / utbildningsbevis

Vi är ackrediterade att kunna registrera våra kursdeltagare i ID06-Kompetensdatabas.

För att vi sak kunna registrera deltagare krävs ett samtycke av varje enskild deltagare. Det går även bra att registrera äldre utbildningar som är  genomförda av oss. En registreringsavgift/person och utbildning tillkommer.

För mer information om ID06-Kompetensdatabas klicka här – ID06

Önskar du/ni veta mer om registrering av utbildning i ID06-Kompetensdatabas kontakta gärna oss om ID06.

Så här gör du för att lämna samtycke för ID06

För att vi som utbildningsföretag ska kunna registrera din utbildning på
IDO6 behöver du lämna centralt samtycke på din ID06-profil.